Over Elde

Het Elde College is een brede scholengemeenschap, gevestigd in Schijndel en Sint-Michielsgestel. We hebben alle typen voortgezet onderwijs in huis: van tweetalig vwo tot praktijkonderwijs. Omdat we kleinschalig zijn georganiseerd voelt het Elde College snel vertrouwd. Docenten kennen de leerlingen en andersom. Het Elde College wordt ervaren als een fijne school waar leerlingen en medewerkers in een veilig schoolklimaat kunnen leren en werken. De betrokkenheid is groot en er wordt hard en met hart gewerkt.

missie

Door kwalitatief goed onderwijs aan te bieden, dragen wij bij aan de toekomst van jonge mensen in de regio Meierijstad en Sint-Michielsgestel. Wij willen hen, in een positief leer- en leefklimaat, begeleiden en inspireren tot zelfbewuste en verantwoordelijke burgers. De grondslag van het Elde College is Rooms-Katholiek.

visie

Op het Elde College wordt elke leerling steeds meer eigenaar van zijn/haar eigen leerdoelen en het leerproces dat tot die leerdoelen leidt. De leerling groeit hierin en wordt ondersteund door de docenten, de ondersteunende organisatie en ouders.

Het onderwijs en de bedrijfsvoering leiden tot goede onderwijsresultaten in combinatie met een brede persoonsvorming om vanuit passie en met zelfvertrouwen in de samenleving te staan.

Het onderwijs en de bedrijfsvoering zetten aan tot kritisch nadenken en ethisch handelen; leerlingen en medewerkers zijn in staat om uit vrije wil te kiezen voor het ‘goede’ en verantwoordelijkheid te nemen voor hun keuzes.

Het onderwijs vindt plaats in een positieve, inspirerende leer- en werkgemeenschap waar aandacht en waardering is voor elkaar, waar we leren van onze fouten en waar we elkaar stimuleren om authentiek te zijn.

belofte

Onze missie en visie leiden tot de volgende belofte aan onze leerlingen:

Bij het Elde College werk jij aan jouw groei en ontwikkeling. Jij wordt in staat gesteld om jouw weg te bewandelen met plezier, trots en een energieke houding.

Wij leggen de verbinding met jou en met elkaar. En wij vernieuwen ons onderwijs om de kwaliteit in onze leeromgeving te optimaliseren. Op het Elde College trotseren wij obstakels met lef. We gaan samen, stap voor stap, onderweg met aandacht en oog voor elkaar. We zijn continu “Onderweg naar jou”.

kernwaarden

open

We hebben een open kijk op de wereld en ontvangen je met open armen. We zijn transparant in onze processen, eerlijk in wat we kunnen en wat we niet kunnen. Dit communiceren we op een directe, duidelijke en respectvolle manier.

aandacht

We begeleiden met aandacht. Aandacht voor wie jij bent, aandacht voor jouw talenten, aandacht voor de wereld en de maatschappij. Vanuit wederzijds vertrouwen hebben wij aandacht voor elkaar, delen wij kennis en kunde en zijn we behulpzaam om zo samen te groeien.

ontdekken

We willen ontdekken wie jij bent, waar jij naartoe wilt en op welke manier jij je wilt ontwikkelen. We gaan onderzoekend te werk en zoeken de verbinding met de samenleving om ons heen. Elke dag willen wij ons onderwijs een beetje beter maken en elkaar versterken. We blijven nieuwsgierig kijken naar wat er op ons pad komt.

Hiermee houden we je op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen om jouw Elde Experience nog meer te vergroten.