Rondje door de school

Home » (T)VWO - HAVO » Rondje door de school

Dag van een brugklasser

Rondje door de school

Plekken waar je veel komt

Leerlingeningang B-gebouw

In het hele gebouw hangen speciaal voor de sector gemaakte wandillustraties. Op deze illustratie bij de leerlingeningang wordt de geschiedenis van het Elde verbeeld. De zusters van Liefde hebben onze school gesticht en we zijn uitgegroeid tot een brede vo-school met een duidelijke regionale functie. Daarnaast tref je op de illustratie markante gebouwen uit Schijndel aan (bijvoorbeeld de glazen boerderij) die illustreren dat de school onlosmakelijk verbonden is met het dorp.

En let op: op iedere wandillustratie staan dieren en planten verstopt (niet per se boerderijdieren).

Leerpleinen

‘Leren’ doe je niet alleen in de klaslokalen maar zeker ook daarbuiten.

In ons gebouw zijn de vakken geclusterd en heeft elk cluster een eigen leerplein. In het (T)VWO-HAVO gebouw (het zogenaamde B-gebouw) zijn leerpleinen de centrale plekken bij vaklokalen. We hebben de leerpleinen Nederlands, Duits/Frans, Engels en tweetalig VWO, geschiedenis/economie/aardrijkskunde en natuurkunde/scheikunde/biologie. Op deze leerpleinen tref je wanddecoraties aan die illustratief zijn voor het vak (en zoals eerder vermeld: in iedere decoratie zit minstens 1 vreemd dier verstopt).

Leerplein tweetalig VWO

Veel leerlingen kiezen heel bewust voor het tweetalig vwo. Daarbij is niet alleen het Engels belangrijk, maar zeker ook het wereldburgerschap. Ontdek de wereld, andere culturen, waarden en normen. Kom in contact met leeftijdgenoten in het buitenland. Dat kan nu even niet fysiek, maar dat blijven we digitaal doen.

Kijk goed naar de wanden, dan herken je meteen de symbolen: de bekende Engelse taxi, de telefooncel, The London Eye, de klaproos (in de UK het symbool voor de Eerste Wereldoorlog)….je vindt ongetwijfeld nog meer verwijzingen.

Op het leerplein kun je samen studeren of opdrachten maken, zelfstandig doorwerken of extra uitleg krijgen van je docent. Voor tweetalig vwo is het leerplein een ontmoetingsplek: Engels is er de voertaal!

Leerplein Nederlands met de leeshoek

Momentje vrij – boek erbij. Leen een boek en breng een boek. Of ga lekker op de bankjes zitten in een vrij uurtje. We willen het leesplezier van de leerlingen vergroten. Het hoeft niet per se een ingewikkelde roman te zijn, maar lekker met een boek op de bank.

Leerplein Duits/Frans

Scheikunde lokaal met proefjesopstelling

Onderzoeken staat centraal. En daar leent het vak scheikunde zich natuurlijk ontzettend goed voor. De docent scheikunde is een gepromoveerd wetenschapper en heeft jarenlang op de universiteit gewerkt. We beschikken over veel materiaal dat we van laboratoria hebben gekregen en dat leerlingen kunnen gebruiken om eigen onderzoeken te doen. Veel leerlingen maken een profielwerkstuk voor dit vak.

Biologielokaal

Binnenkort krijgen we een echt terrarium in het biologielokaal. Juist in deze groene regio zijn veel leerlingen geïnteresseerd in biologie.

Brugklasaula

Hier zijn veel scholen jaloers op: een grote en gezellige aula speciaal voor de brugklassers. Met een eigen toezichthouder. De aula is een soort grote huiskamer, maar ook een plek waar je rustig kunt zitten om te leren, om samen aan een project te werken o.i.d..

OLC – open leercentrum

Voor de leerlingen uit leerjaar 3 en hoger hebben we een prachtig open leercentrum. Leerlingen kunnen ervoor kiezen om hier te zitten, bijvoorbeeld als ze een tussenuur hebben, als ze voor of na de lessen op school willen zijn, als ze samen aan een project of opdracht willen werken. Het OLC is dagelijks van 8.00 uur tot 16.30 uur geopend en er zijn altijd leerlingen te vinden. Tijdens die uren is er toezicht.

Collegezaal

In dit collegezaaltje zijn 60 plaatsen. We gebruiken het voor lessen aan grotere groepen, voor presentaties, voor drama-lessen en voor voorstellingen of gastsprekers. Aan de wand een groot kleed met een opvallende vis. Deze verwijst naar het aquarium dat 40 jaar geleden bij de opening van de school door leerlingen geschonken is. Het oude aquarium is weg, de vissen van toen zijn allang in de vissen-hemel, maar de gedachte aan het cadeau houden we levend. En we hopen dat leerlingen zich op onze school als een vis in het water voelen.

Mediatheek / meldpunt

Vlakbij het leerplein Nederlands en vlakbij de leerlingeningang tref je de mediatheek aan. Daar is tevens het meldpunt. Ben je afwezig geweest, dan lever je hier de briefjes in. En dan zie je misschien ook direct een leuk boek. De school heeft een uitgebreide collectie die steeds wordt aangevuld.

Kluisjes

Voor de leerlingen heel belangrijk: heb ik een eigen kluisje. Ja zeker. Je hebt geen sleutel nodig, want je kunt het kluisje met je pasje openen. Een leuke traditie op het Elde: is een leerling jarig, dan wordt het kluisje door vrienden versierd.

Tuin bij de school // kunstwerken in het park

Deze kunstwerken zijn door de leerlingen bedacht, een project samen met een kunstenares. Het sluit aan bij de belangstelling van leerlingen en bij de identiteit van de school: open, verbindend, eigentijds, ruimtelijk. En je kunt er heerlijk in zitten of op hangen.

Hiermee houden we je op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen om jouw Elde Experience nog meer te vergroten.